GWAS, czyli Genome Wide Association Studies

GWAS to jedne z najnowszych badań w biologii. Od czasu zsekwencjonowania całego ludzkiego genomu w 2003 roku badania nad analizą tego genomu wystrzeliły i w rekordowym tempie napędzają i są napędzane przez nowoczesne technologie.

W nauce jednym z ważniejszych czynników ograniczających jest kwestia finansów (jak zresztą wszędzie). W przypadku badań nad ludzkim genomem to podstawowe ograniczenie przez długie lata blokowało możliwość poznania klucza do ludzkiego życia (jak czasami nazywany jest ludzki genom).

Zsekencjonowanie pierwszego ludzkiego genomu zajęło naukowcom około 10 lat i kosztowało ok. 3 miliardów dolarów.

Od 2003 roku, kiedy to pierwszy ludzki genom został opublikowany cena zsekwencjonowania ludzkiego genomu zmniejszyła się ponad milion razy.
Aktualnie, za 1000 dolarów każdy może poznać własny genom.

Dzięki tak drastycznej obniżce kosztów poznania sekwencji ludzkiego DNA możliwe stały się badania nad porównaniem tych sekwencji pomiędzy różnymi ludźmi w tak zwanych GWAS.

W badaniach tych naukowcy poszukują podobnych i różnych sekwencji DNA, które mogą być odpowiedzialne za poszczególne choroby lub szczególnie dobre przystosowanie do życia.

Za kilka lat z badań tych może wyniknąć bardzo wiele dobrego dla ludzkości, dlatego warto śledzić osiągnięcia naukowców w tej dziedzinie.