Dostępne na rynku modyfikacje technologiczne własnego ciała

Człowiek od stuleci starał się usprawnić swoje ciało. Aktualnie to usprawnianie przejawia się w przeszczepianych organach, protezach pozwalających chodzić osobom pozbawionym nóg, wykonywać proste czynności ‚rękoma’ osobom pozbawionym rąk, aparatach pozwalających słyszeć i widzieć osobom, które wcześniej tego nie potrafiły.

Generalnie – jest to odmiana technologicznego usprawniania ciała polegająca na osiąganiu ‚normalnych’ zdolności przez osoby, które z różnych przyczyn tych zdolności nie posiadały.

Inne modyfikacje to modyfikacja wprowadzające nowe zmysły czy nowe zdolności (‚nienormalne’ dla typowego człowieka). Tutaj możemy wspomnieć o wszczepach pozwalających wykrywać kierunki świata (wschód, zachód, północ, południe), odbierać sygnały spoza zakresu dostępnego dla przeciętnego człowieka (światło, dźwięk), etc.

Jeszcze inne technologie pozwalają łączyć ciało człowieka z maszyną zwielokrotniającą zdolności tego człowieka (np. zwiększenie siły dzięki egzoszkieletom).

W przyszłości czeka nas pewnie więcej różnego rodzaju modyfikacji stosowanych przez różnych ludzi w różnych celach. I choć czasami niektóre pomysły mogą się wydawać odrobinę ‚szalone’, to wiele z nich może wpłynąć na realną poprawę życia ludzi poszkodowanych przez los, dać im szansę na ‚normalne życie’.