Sprzątanie w przestrzeni miejskiej musi odbywać się w sposób dobrze zorganizowany, systematyczny i przy wykorzystaniu odpowiedniego do tego sprzętu. Dlatego też stworzono takie pojazdy jak zamiatarki- w przypadku oczyszczania centrów miast są to pojazdy niewielkich rozmiarów, kompaktowe i zwrotne- takie, które będą mogły bez przeszkód zamiatać ulice każdego dnia nie przyczyniając się do tworzenia się korków w mieście. Zamiatarki zostały zaprojektowane tak, aby oczyszczać jezdnie, pobocza, chodniki, a nawet przystanki autobusowe, torowiska czy tereny przy lotniskach. Co wyróżnia te maszyny, czy części Johnston jako części zamienne do tych maszyn są łatwo dostępne i jak w praktyce operuje się takim sprzętem?Continue reading