Takie elementy jak wałki, walce lub też tuleje o różnych kształtach (stożkowe bądź też cylindryczne) są często spotykane w zakładach produkcyjnych o różnym profilu działalności. Z jednej strony- mogą stanowić części większych maszyn o dużym zróżnicowaniu, mogą wspomagać procesy planowane z drukarniach, ale mogą też pełnić funkcję transporterów będących w nieustannym ruchu.Continue reading